Нов живот за старите заслони – заслон „Кончето“

В планината човек разчита основно на своите умения, познания, инстинкти и подготовка (физическа и психическа). Често обаче тя ни изправя пред предизвикателства, с които трудно можем да се справим сами или ни поставя в условия, които надхвърлят границите на възможностите ни. В такива случаи от жизнено важно значение е наличието на изградена и добре поддържана планинска инфраструктура, която да осигурява подслон и средства за оказване на долекарска помощ на хора, изпаднали в беда. Такава базисна инфраструктура са планинските заслони. Тяхната цел е да служат като убежище в случай на бедствени ситуации в планината.